PL   

Jak pracuję

RODZAJ POMOCY:

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DŁUGOTERMINOWA

- dla pacjentów wymagających długotrwałego kontaktu terapeutycznego.
Celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, osiągnięcie wglądu we właściwą przyczynę objawów co jest jednoznaczne z usunięciem źródła choroby i prowadzi do ustąpienia objawów. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą raz w tygodniu.

PSYCHOTERAPIA WSPIERAJĄCA

- pomaga odzyskać wcześniejszą równowagę psychiczną, zredukować lęk, lepiej adaptować się w nowych sytuacjach.


WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTYCZNYMI GABINETAMI PSYCHIATRYCZNYMI.